Mối quan hệ giữa nam và nữ!

Mối quan hệ giữa nam và nữ chẳng khác nào những dòng code trong một project!

Mối quan hệ giữa nam và nữ!

Trong quá trình develop thì tràn đầy hứng thú, chịu khó tìm hiểu về đối phương mà không ngại gian khó.

Public xong và cảm thấy hài lòng về nó rồi thì chả hề bận tâm nữa theo kiểu tâm lý mặc nhiên là nó chạy rồi, ổn rồi, quan tâm nhiều làm gì nữa cho mệt.

Đến khi có bugs xảy ra thì lại vội vàng tìm cách fix.

Cơ mà cái gì cũng vậy, có lần đầu sẽ có lần thứ 2, thứ 3, ..., thứ n....

Fix đi fix lại fix mãi fix mê rồi sẽ đến hồi fix chán!

Kết quả là vứt luôn project đó đi xây lại project mới cho khoẻ!

Đã quên đi vì sao lúc trước lại chọn nó?

Đơn giản là vì đã chọn được project tốt hơn!

Vậy đó!