Chút Suy Ngẫm Về Luân Hồi

Đối với khái niệm luân hồi nếu có: Tôi cho rằng linh hồn của mỗi người cũng giống như vân tay vậy, không ai trộn lẫn với ai - nó có số hiệu riêng biệt!

Chút Suy Ngẫm Về Luân Hồi

Nó ghi nhận thông tin cơ bản về một con người ví dụ như tính cách, khí chất,…vân vân và mây mây.

Nó hóa thành lạc ấn qua từng kiếp luân hồi.

Trong quá trình lao động vất vả vân tay sẽ bị mài mòn theo năm tháng.

Qua nhiều kiếp luân hồi thì lạc ấn linh hồn cũng sẽ bị hao tổn.

Đến một giới hạn nào đó nó sẽ tan biến hoặc giả chuyển hóa thành một dạng tồn tại khác.

Nếu có kiếp sau, con người ta sẽ phần nào đó giữ lại một phần của kiếp trước, phần của kiếp trước này sẽ dần dần bị hao mòn và chuyển đổi thành phần của kiếp hiện tại, rồi phần của kiếp hiện tại sẽ là phần kiếp trước còn giữ lại của kiếp sau.

Cứ thế vô hạn tiếp diễn, vô hạn luân hồi!