Điều Khoản và Dịch Vụ

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG TRANG WEB NGUYỄN HỒNG THẾ BLOG

1. CHẤP NHẬN ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Bằng cách truy cập và sử dụng trang web "Nguyễn Hồng Thế Blog", bạn đồng ý tuân theo những điều khoản và điều kiện sau đây ("Điều khoản").

Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này, vui lòng không sử dụng Nguyễn Hồng Thế Blog.

2. NỘI DUNG VÀ CHIA SẺ

Nguyễn Hồng Thế Blog cung cấp thông tin về cuộc sống, câu chuyện, suy nghĩ, ý tưởng và các chia sẻ chung về thủ thuật, kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và lập trình web.

Tất cả nội dung được cung cấp trên Nguyễn Hồng Thế Blog chỉ mang tính chất tham khảo dựa trên kinh nghiệm và trải nghiệm cá nhân.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính đầy đủ hoặc tính thích hợp của nội dung này.

3. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Mọi quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến nội dung trên Nguyễn Hồng Thế Blog thuộc về chủ sở hữu gốc của nội dung đó.

Bất kỳ sự sao chép, tái sử dụng hoặc sử dụng thương hiệu, biểu tượng thương mại hoặc nội dung trên Nguyễn Hồng Thế Blog mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chủ sở hữu là vi phạm nghiêm trọng các quyền sở hữu trí tuệ.

4. CHÚ Ý VỀ BẢO MẬT

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Tuy nhiên, việc bạn chia sẻ thông tin cá nhân và dữ liệu khác trên Nguyễn Hồng Thế Blog là tùy ý của bạn và nó có thể dẫn đến việc tiết lộ thông tin cá nhân của chính bạn, bạn phải tự chịu trách nhiệm về sự chia sẻ đó.

5. SỬ DỤNG CÁ NHÂN

Bạn có quyền truy cập và sử dụng Nguyễn Hồng Thế Blog cho mục đích cá nhân của bạn.

Bạn không được phép sử dụng Nguyễn Hồng Thế Blog hoặc nội dung trên Nguyễn Hồng Thế Blog cho mục đích thương mại, phân phối hoặc sao chép mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

6. THÔNG TIN CHIA SẺ

Khi bạn chia sẻ bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào trên Nguyễn Hồng Thế Blog, bạn đảm bảo rằng nội dung đó:

  • Đúng và không sai lệch hoặc đánh lừa.
  • Không vi phạm luật pháp hiện hành.
  • Không gây hại hoặc gây gián đoạn đối với Nguyễn Hồng Thế Blog hoặc người khác.
  • Thuộc sở hữu của bạn hoặc bạn có quyền phân phát.
  • Không vi phạm quyền trí tuệ hoặc quyền riêng tư của bất kỳ bên thứ ba nào.

7. THAY ĐỔI VÀ CHẤM DỨT DỊCH VỤ

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chấm dứt Dịch vụ Nguyễn Hồng Thế Blog bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc thay đổi hoặc chấm dứt Dịch vụ.

8. THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN

Chúng tôi có quyền thay đổi Điều khoản này bất cứ lúc nào.

Những thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng trên Nguyễn Hồng Thế Blog.

Bằng cách tiếp tục sử dụng Nguyễn Hồng Thế Blog sau khi có sự thay đổi, bạn đồng ý tuân theo các Điều khoản đã thay đổi.

9. THUẾ VÀ PHÍ

Sử dụng Nguyễn Hồng Thế Blog là miễn phí, tuy nhiên, chúng tôi có quyền đề xuất các dịch vụ hoặc tính phí cho các dịch vụ cụ thể.

Trong trường hợp này, bạn sẽ được thông báo về các phí và điều kiện cụ thể liên quan trước khi sử dụng dịch vụ đó.

10. ÁP DỤNG LUẬT PHÁP

Những Điều khoản này được điều chỉnh và tuân thủ theo luật pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Mọi tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng Nguyễn Hồng Thế Blog sẽ được giải quyết qua các tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

11. LIÊN HỆ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến Điều khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: [email protected].