Cuộc đời không tốt hơn bởi sự tình cờ, mà là bởi sự thay đổi.

Tình cờ là duyên, gặp nhau là duyên, chia tay cũng là duyên. Anh biết. Đó là một phép thử cho cả hai ta ngay từ lúc ban đầu.

Cuộc đời không tốt hơn bởi sự tình cờ, mà là bởi sự thay đổi.

Trên đời không có cái gọi là đáng hay không đáng, chỉ có nguyện ý hay không nguyện ý mà thôi.

Nguyện ý tức là muốn làm, nghĩa là lựa chọn. Và đã lựa chọn thì phải có trách nhiệm đến cùng đối với lựa chọn của bản thân.

Em có lựa chọn của riêng mình, đồng dạng anh cũng có lựa chọn của riêng anh.

Anh vẫn thường bảo em là con nít. Nhưng thực tế, anh không thể không thừa nhận, em đã trưởng thành. Anh cũng vậy. Thân là người trưởng thành, lựa chọn sai thì phải tự trả giá, đơn giản vậy thôi.

Hơn nữa, trong chuyện này vốn không có đúng sai. Nếu nói sai, thì là cả hai chúng ta cùng sai.

Sai ngay từ lúc hai ta gặp gỡ ban đầu.

Vậy nên, anh sẽ không xin lỗi em. Đồng dạng, em cũng không cần phải nói lời xin lỗi với anh.

Em và anh, đều không phải là người như trong ấn tượng của nhau.

Nếu đã như vậy, thì hãy cùng nhau đối mặt với thực tại.

Hãy thử thay đổi suy nghĩ, thay đổi quan niệm, thay đổi cách sống, thay đổi cách chúng ta nhìn vào nhau.

Có lẽ, trong tương lai không xa, lại sẽ có một sự tình cờ mới.

Có thể nó không phải là tốt nhất, nhưng anh nghĩ, nó là phù hợp nhất, cho cả hai người!


Sài Gòn, Chủ nhật, ngày 17 tháng 09 năm 2017 lúc 23:11.