Nguyễn Hồng Thế

Nguyễn Hồng Thế

Mặc kệ đối thủ của anh là ai, thân phận thế nào, quyền thế ra sao, chỉ cần hắn chết thì anh thắng!